Bier aan het IJzerfront

Bier aan het IJzerfront

Recensie

De energie die het Mout- en Brouwhuis De Snoek blijft aan de dag leggen, doet bijna duizelen. Ze hebben er dan ook een aantal onverdroten medewerkers, die voortdurend graven in het West-Vlaamse bierverleden en er ondertussen tal van studies over publiceerden. Ook ‘De Groote Oorlog’ mocht daarbij niet vergeten worden, en zo ligt nu het indrukwekkende ‘Bier aan het IJzerfront’ van Frank Becuwe voor ons. Voor wie zich voor de Eerste Wereldbrand interesseert misschien een zoveelste boek, dat slechts een deelaspect van dat bloedbad belicht. Maar voor de bierliefhebber een nieuwe kijk op het brouwen in oorlogstijd, waarbij we, merkwaardig misschien, zien dat het niet allemaal kommer en kwel was. We weten inderdaad dat veel brouwerijen definitief vernield werden in het oorlogsgeweld en dat heel wat collega’s door de bezetter ontmanteld werden omwille van het koper en andere metalen.

Maar dat achter het front de brouwerijen extra werk hadden, door de toevloed aan rustende frontsoldaten en/of vluchtelingen, is heel wat minder bekend. Nochtans waren ze daar ook niet helemaal veilig, want zelfs in de onbezette zone viel al eens een bom of obus verkeerd… We schrijven het hier misschien wat luchtig, maar we bedoelen het niet zo. Ook in de brouwersfamilies moesten vaders, zonen, nonkels en neven naar het front. Die gruwel  kende elke familie… Maar, zoals gezegd, achter het front moest dikwijls op korte tijd een belangrijke volumeverhoging plaatsvinden, en dat is ook niet altijd een cadeau. Allerlei tekorten lieten zich voelen, en niet iedereen had de neiging voor zijn bier te betalen.Voor en achter het  IJzerfront kenden de brouwers dus de nodige moeilijkheden, die er zouden toe bijdragen dat na de oorlog het aanzien van ons brouwerslandschap er compleet anders zou gaan uitzien.

Uiteraard rijk geïllustreerd met oorspronkelijke foto’s!

Hans

Boeken