Antwerpen Bierstad Acht eeuwen biercultuur

Antwerpen Bierstad

  • I. Derycke
  • Pandora 2011

Recensie

Ja vrienden, het was lang wachten. En zoals met een metafoor gezegd in het Courant- kortje: als een fruitkweker die na veel zorg langzaam zijn vruchten ziet groeien en rijpen, om ze dan na een rijke oogst aan de lekkerbekken aan te bieden, zo vergaat het ook mij als voorzitter wanneer ik dit schitterende boek open sla. De eer van deze schitterende oogst gaat integraal naar secretaris Ivan Derycke. Hij wist immers een uitgelezen schaar specialisten te verzamelen rond het thema ‘Antwerpen Bierstad’, en gaf zijn slaap op om van dit boek zowel inhoudelijk als visueel een meesterwerk te maken! Sinds enkele jaren, ondertussen, kunnen we in onze Antwerpse BierCourant de artikels lezen waarvan een aantal bijna integraal in het boek zijn opgenomen. Zonder twijfel hebt u deze artikels letterlijk verslonden: gedegen geschiedkundig onderzoekswerk met een toch leesbare stijl: je moet het maar doen!

 

De hoopvolle vermoedens over de kwaliteit van dit boek in wording worden echter door het eindresultaat radicaal omvergeblazen: het overtreft alle verwachtingen! Het is een grote uitgave geworden, met honderden illustraties en met – vooral - onderwerpen die nooit eerder zo diep werden uitgespit.We kunnen over dit boek, helaas, niet anders dan in superlatieven schrijven!

 

In vier hoofdstukken worden vanuit verschillende invalshoeken naar bier en brouwen gekeken, waarbij dan diverse onderwerpen nader besproken worden. Een aantal kaderteksten zorgt voor iets gedetailleerdere informatie over tal van onderwerpen in de marge van het bier - en brouwgebeuren.

Een zeer uitgebreide bronvermelding geeft een kijk op welke archieven en verzamelingen allemaal geraadpleegd werden. Je moet er maar aan beginnen!

 

Ondertussen werd al duidelijk dat niet alles in dit boek kon opgenomen worden. Zo goed als zeker zullen hier in de toekomst nog brochures uit voortvloeien, die dan op de geschrapte onderwerpen dieper ingaan. We herinneren ons de uitspraak van een Antwerps ‘cultuurdrager’, dat bier niets met cultuur te maken heeft. Hoe erg een mens zich kan vergissen hebben we nu, bijna driehonderd bladzijden dik, voor ons liggen!

Antwerpen’s biercultuur en dito geschiedenis in één prachtig boek: je kan niet anders dan het in huis halen, zeker, jawel!, nu de feestdagen in aantocht zijn! Elk ABC – lid heeft hiermee het ultieme geschenk in handen! Wie kan immers (met de nodige fierheid!?) beweren dat hij (al is het onrechtstreeks) dit boek mee mogelijk heeft gemaakt? Juist: u allen, de leden van het Antwerps BierCollege.

 

Alsnog te bestellen bij de secretaris: leden ABC krijgen een exemplaar aan 19 €.

Niet leden betalen 25€

Te bestellen door opgaven van naam en adres via secretariaat@antwerpsbiercollege.be  ter attentie van de secretaris en door storting van het gewenste bedrag op IBAN BE55 7785 9866 3544 met – uiteraard – vermelding ‘Antwerpen Bierstad’ en uw naam en adres.

De boeken zullen na betaling af te halen zijn in Afspanning ’t Waagstuk, Stadswaag 20, te Antwerpen. (Zo spaart u alvast de portkosten van 10€ uit!)

 

Hola! Waar wachten we nog op??

 

Hans  

 

Nog meer info? Klik hier

Boeken