De grote Belgische brouwerij encyclopedie

De grote Belgische brouwerij encyclopedie

  • François Verhofstadt
  • ISBN 978-90903048-4
  • te bestellen via from@telenet.be

Recensie

Want er zijn toch wel belangrijke kanttekeningen te maken, eigen aan dit soort verzamelwerken en eigen aan het feit dat dit in eigen beheer is gebeurd. Er komen zo’n 6000 brouwerijen aan bod, maar dit zijn er ook zoveel omdat de auteur niet altijd het verband zag tussen een vermelding van een brouwerij in het ene werk, en in een ander werk. Dit is bij voorbeeld bijzonder zichtbaar bij de Antwerpse brouwerijen tijdens het ancien régime. En dit is meteen het zwakke punt: het is een compilatiewerk waarbij fouten en verwarring van vroegere auteurs wordt overgenomen. Dit is geen verwijt, je moet redelijkerwijs aannemen dat een auteur, gespecialiseerd in een beperkt aantal gemeenten, zijn best heeft gedaan om fouten te vermijden. Maar zelf hiermee bezig zijnde, weet ik dat het opbouwen van dergelijke kennis, het resultaat is van voortdurend opnieuw puzzels leggen en voortschrijdend inzicht. En men moet nakijken of een bepaalde brouwerij wel in meer dan één bron vermeld wordt en vooral of die bronnen ook niet zomaar voortb(r)ouwen op één bron. Een voorbeeld: er is nooit een brouwerij Beirens in Niel geweest maar, naar ik van Paul Daeleman kon vernemen, wel in Nijlen. Dit komt omdat het zeer achtbare werk van Friedrich Niel en Nijlen door elkaar husselde terwijl het Annuaire van Bodden wel de waarheid hierover vertelt.
Dat het werk in eigen beheer is gebeurd, merk je aan de lay-out en de interpunctie. Dit maakt de interessante bindteksten moeilijk om lezen.

Een absolute meerwaarde van dit werk is de vermelding in groen van de actuele brouwerijen. Daarmee zijn we weeral bij tot … juli 2017. Met de snelle evoluties in het brouwwezen, is alles natuurlijk snel verouderd. Gelukkig is er de website verbonden aan het boek: www.brouwerijboekbelgie.be met een actuelere lijst van alle hedendaagse brouwerijen. Dat bijhouden is al een enorme verdienste op zich. Ik besluit dat dit boek een aanrader is voor verzamelaars en een aanknopingspunt voor wie begint met biergeschiedenis. Het is het gevolg van een gezonde passie. En als je vanuit deze passie zelf gedreven geraakt om meer in detail de brouwerijgeschiedenis in jouw gemeente te bestuderen, dan heeft dit boek zijn doel bereikt.

Ivan Derycke

Boeken