Lid worden

Er is niets gemakkelijker dan lid worden van het Antwerps BierCollege. Wanneer je aan een eerste activiteit deelneemt, heb je altijd de mogelijkheid om op dat moment je lidkaart aan te schaffen. Vraag er gewoon naar aan de mensen die op die activiteit wat interessant lopen te doen en je geniet meteen van de ongelooflijke kortingen die een lidkaart met zich meebrengt.

. . . en je komt gemakkelijker in den hemel, want je hebt een goed doel gesteund (We zijn nog bezig om het belastingsaftrekbaar te maken).

We hebben voor het lidmaatschap 2021 twee verschillende formules bedacht.

  • Het klassieke Z-lidmaatschap blijft voor mensen die in België wonen 20 euro en voor mensen buiten België binnen Europa 35 euro. U ontvangt dan: driemaandelijks de papieren Zytholoog, driemaandelijks de Courant op mail, de Drinkuyt: ons unieke herinnering aan een hoe dan ook memorabel lustrumjaar, korting op onze publicaties en activiteiten.
  • We reactiveren het oude A-lidmaatschap : voor 10 euro bent u gewoon ABC-lid zonder Zytholoog: dus wel de e-Courant en Drinkuyt, maar de korting op onze publicaties en activiteiten heeft u enkel als u over een Zythos lidkaart beschikt, dus dit is enkel voor leden die elders al een Zythos lidmaatschap hebben.

Wil je andere mensen ook op de hoogte brengen van ABC, dan kan je altijd een affiche voor je venster hangen of hen onze ABC-strooibrief overhandigen.

Lidmaatschap is steeds geldig voor het lopende kalenderjaar. Je krijgt immer de ABC Couranten en – in voorkomend geval – de Zythologen van een volledig jaar nagestuurd.

Word lid!