Gilbert Van Schoonbeke: visionair ondernemer in Antwerpens Gouden Eeuw

Gilbert Van Schoonbeke: visionair ondernemer in Antwerpens Gouden Eeuw

  • Soly, Hugo (ed.); Van Craenebroeck W., Derycke I., Minsaer K. en Veeckman J.
  • 97890 5325 460 8
  • Pandora Publishers

Recensie

Het Tapissierspand/Graanmarkt, de Stadswaag en de Vrijdagmarkt behoren tot de bekendste maar ook o.m. de Arenbergstraat, Jodenstraat en Markgravelei werden door GVS opgericht. Zijn grootste projecten zijn allicht de afwerking van de omwalling van de stad, het Eilandje met de drie vlieten, en op één daarvan de inrichting van een brouwerijencomplex. Het ging er niet altijd ‘proper’ aan toe en de initiatieven van GVS gaven aanleiding tot heel wat gekrakeel. Maar gesteund door landvoogdes Maria Van Hongarije en onrechtstreeks door Keizer Karel, trok GVS doorgaans aan het langste eind. Tenslotte moest GVS het veld ruimen: op 11 juli 1554 brak een opstand uit - de ‘Bieroorlog’ - vanwege het monopolie van GVS en de daardoor stijgende prijzen. Hij week kort uit naar Brussel, maar zou spoedig terug naar Antwerpen komen. Niet veel later werd hij, 37 jaar oud, geveld door koorts. In dit boek vindt u minutieus toegelicht hoe GVS te werk ging om zijn verticale ondernemingen op te richten en te beheren (Hugo Soly). Maar er is meer: Ook de rol van het Waterhuis/Brouwershuis wordt toegelicht (Wim Van Craenebroeck). Vervolgens zorgt onze eigenste Ivan Derycke voor een kijk op wat er rond het brouwerijencomplex gebeurde en besluiten Karen Minsaer en Johan Veeckman met de archeologische bevindingen bij de opgravingen aan en rond de Spaanse Omwalling. Dit boek is dus niet zomaar een verhaaltje over een historisch figuur, nee, het is de weerslag van een periode waarbij tal van ingrijpende veranderingen in de stad plaatsvonden. Veranderingen die tot vandaag te zien zijn. En waarbij de visie van één ‘jonge kerel’ bepalend bleek. Dit boek geeft inzicht in een voor de stad belangrijke periode in de geschiedenis, periode die om tal van redenen, uniek zal blijven. Tja, we kunnen niet anders: verplichte lectuur voor elke ABC’er in het bijzonder, maar voor elke Antwerpenaar bij uitbreiding!

Boeken